Projektovanje i izrada opreme za pripremu tehnoloških voda

Izrada uređaja za pripremu različitih voda za potrebe raznih tehnoloških postupaka (voda za kotlove, DEMI voda, destilisana voda itd.)