Pojedinačne komponente iz proizvodnog programa i druge komponente

Preduzeće BOVING d.o.o. može da proizvede, dostavi i montira različite galvanske i druge komponente, kao što su:

 • kade i drugi plastični rezervoari sa ojačanjima ili bez ojačanja
 • električna oprema i moduli za upravljanje za linije i uređaje
 • galvanski bubnjevi i vešala
 • mokri čistači vazduha
 • ispravljači
 • mašine za mešanje
 • ultrazvučni aparati
 • pumpe sa filterom, pumpe za doziranje, vakuumske pumpe, posebne pumpe za galvaniku
 • sušare
 • PH metriku, temperaturne prekidače, nivo prekidače
 • metalne konstrukcije, metalne kade
 • električni i toplovodni grejači
 • toplotni izmenjivači
 • cevovodi
 • transportni sistemi za linije
 • itd.