Projektovanje i izrada opreme za ventilaciju (odsisavanje) i čišćenje gasova iz galvanskih linija i drugih uređaja

Kod različitih galvanskih i drugih procesa nastaju otrovni i agresivni gasovi koje pre puštanja u životnu sredinu treba adekvatno očistiti. To postižemo pomoću instaliranih korpi za odsisavanje i ventilacije po liniji koja zagađene gasove vodi u mokri čistač vazduha. Čistač vazduha uklanja agresivne i otrovne gasove i omogućava ispuštanje vazduha u skladu sa propisanim vrednostima maksimalne dozvoljene koncentracije.