Projektiranje in izdelava opreme za ventilacijo (odsis) in čiščenje plinov iz galvanskih linij in drugih naprav

Pri različnih galvanskih in drugih procesih nastajajo strupeni in agresivni plini, ki jih je pred izpustom v okolje  potrebno primerno  očistiti. To dosežemo z  nameščenimi odsisnimi košarami in ventilacijo po liniji, ki onesnažene pline vodi v mokri čistilec zraka. Čistilec iz zraka odstrani agresivne in strupene pline ter omogoči izpust zraka v skladu s predpisanimi vrednostmi MDK.