Projektiranje in izdelava opreme za čiščenje odpadnih vod

Pri različnih galvanskih in drugih  procesih nastajajo odpadne vode, ki jih je potrebno pred izpustom prečistiti oziroma, če je mogoče ponovno uporabiti v procesu. Za to potrebujemo:

  • Naprave za pripravo tehnoloških vod
  • Naprave za čiščenje odpadnih vod iz galvanskih procesov
  • Naprave za čiščenje odpadnih vod iz barvanja ali lakiranja

Različne naprave za obdelavo  odpadnih vod

  • saržne,
  • protočne,
  • krožne naprave z ionskimi izmenjevalci,
  • selektivna obdelava procesnih vod,
  • naprave za recikliranje

 

Upravljanje naprav za čiščenje odpadnih vod  je lahko enostavno ročno, polavtomatsko ali popolnoma avtomatsko upravljanje z industrijskimi upravljalnimi enotami in računalniki povezanimi v mrežo.