Projektovanje i izrada opreme za čišćenje otpadnih voda

Kod različitih galvanskih i drugih procesa nastaju otpadne vode koje pre ispuštanja treba prečistiti, odnosno ako je izvodljivo, ponovo upotrebiti u procesu. Za to moramo da imamo:

  • Uređaje za pripremu tehnoloških voda
  • Uređaje za čišćenje otpadnih voda iz galvanskih procesa
  • Uređaje za čišćenje otpadnih voda od bojenja i lakiranja

Različite uređaje za obradu otpadnih voda

  • uređaje za punjenje
  • protočne uređaje
  • cirkulacione uređaje sa jonskim izmenjivačima
  • selektivnu obradu procesnih voda
  • uređaje za recikliranje

 

Upravljanje uređajima za čišćenje otpadnih voda može da bude jednostavno ručno, poluautomatsko ili automatsko industrijskim upravljačkim jedinicama i računarima koji su povezani u mrežu.