Projektovanje i izrada galvanskih linija

Preduzeće Boving d.o.o. nudi različite tipove galvanskih linija koje su prilagođene potrebama i željama, odnosno zahtevima kupaca.

U ZAVISNOSTI OD PROCESA MOŽEMO DA PONUDIMO:

Linije za hemijsku prethodnu obradu površine (uklanjanje, nagrizanje, čišćenje površine, fosfatiranje, bruniranje itd.)

 

Linije za galvanske i hemijske postupke, kao što su: hrom 6+, hrom 3+, tvrdi hrom, nikal, nikal-ukrasni hrom, nikal bez elektrolize, bakar, bakar-nikal, bakar-nikal-hrom, kiseli i alkalni cink, mesing, srebro, zlato itd.

   

 

Linije za anodnu oksidaciju…

 

    

 

UPRAVLJANJE LINIJAMA

Može da bude jednostavno ručno, mehanizovano, poluautomatsko ili potpuno automatsko sa slobodno programiranim sistemom sa opcijom kreiranja tehnoloških postupaka i obrada.

VRSTA LINIJA PREMA NAČINU TRANSPORTNOG SISTEMA

  • Linije mosnog tipa
  • Linije naležućeg tipa
  • Linije konzolnog tipa
  • Mehanizovane linije
  • Ručne linije

           

POSEBNO KONSTRUISANE LINIJE PREMA ZAHTEVIMA KUPACA

Modularne linije su prilagođene prevozu u brodskim kontejnerima

Linije i sva oprema  su modularno izrađeni, što omogućava brzu demontažu prethodno montirane i testirane opreme (ako se prethodna montaža izvodi u preduzeću Boving d.o.o.). Moduli su dimenziono prilagođeni brodskim kontejnerima, što omogućava brzo pakovanje, povoljan transport i brzu montažu opreme na lokaciji naručioca.  Zahvaljujući modularnoj izradi ceo proces je lakši, brži i povoljniji.

Linije sa posebnim alatima

Prilikom izrade linija nudimo i razvoj posebnih alata za obradu posebnih predmeta.