Projektiranje in izdelave opreme za pripravo tehnoloških vod

Izdelava  naprav za pripravo različnih  vod  za potrebe raznih tehnoloških postopkov (kotlovske vode, DEMI vode, destilirane vode…)