Proizvodnja

Projektujemo i izrađujemo široku paletu linija i procesa koji mogu da zadovolje sve potrebe kupaca u brojnim oblastima:

 • automobilska industrija
 • elektropoliranje
 • oprema za kupatila
 • industrija nameštaja
 • mali metalni predmeti (vijci, opruge…)
 • aplikacije za nautiku
 • avio-industrija
 • zaštitna čvrsta anodizirajuća oksidacija
 • elektronika i štampane električne ploče
 • plastični materijali
 • dragoceni metali
 • ….

 

modularne linije prilagođene prevozu u brodskim kontejnerima

Linije i sva oprema mogu da budu modularno izvedeni, što omogućava brzu demontažu prethodno montirane i testirane opreme (ukoliko se izvodi prethodna montaža i testiranje u preduzeću Boving d.o.o.). Moduli su dimenzionalno prilagođeni brodskim kontejnerima. Modularna izrada omogućava brzo pakovanje, transport i montažu opreme na lokaciji naručioca.