Automatizacija i modernizacija postojećih linija, uređaja i tehnoloških procesa

Preduzeće BOVING d.o.o. nudi modernizaciju i servis postojećih linija i uređaja, kao i delimičnu ili potpunu automatizaciju upravljanja i rukovođenja tehnološkim procesima, analitiku kvaliteta i kvantiteta obrađenih predmeta, korišćenih medijuma, otpadnih voda i vazduha, transportnih sistema itd.